Resurs i blekinge och andra sociala entreprenörer – En del av lösningen

RiB:s mål som social entreprenör är att vara ett viktigt komplement till den offentliga sektorn genom att vi skapar nya arbetstillfällen. Det kan också vara genom att erbjuda platser för rehabilitering efter en tids sjukdom, arbetsträning inom ett eller flera av våra verksamhetsområden, praktisk språkträning och andra integrationsåtgärder, affärsutveckling etc.

Genom vår breda kompetens och mångåriga erfarenhet har vi en djup förståelse för olika målgruppers situation. Våra metoder möter olika målgruppers behov. Vi samarbetar med Karlshamns kommun, arbetsmarknadsenheten och socialpsykiatrin, Arbetsförmedlingen i Karlshamn, Föreningslivet och Länsstyrelsen i Blekinge.  

Upphandling, IOP, LOU, LOV Riktade kontrakt mm

RiB verkar också för att underlätta för offentlig sektor att samarbeta eller köpa våra lösningar och tjänster.

Vi kan tillsammans med er som samarbetspartner ta fram underlag och utforma nödvändig formalia. Vi kan även tillsammans med andra sociala företag ta fram gemensamma upphandlingsunderlag. 

För mer information, kontakta  Thomas Svanberg 0731-51 83 99 thomas@resursiblekinge.se

Pågående samarbeteN med offentlig sektor